richard werner

Förklaring: Så skapas pengar

Posted on Updated on

Beskrivning: Richard Werner pratar om hur pengar skapas och hur ett hållbart penningsystem skulle kunna se ut

Annonser

Viktigt: ‘What’s wrong with the money multiplier?’

Posted on Updated on

Videon nedan förklarar hur pengar skapas och tar död på gamla myter om hur detta går till. Tyvärr känner inte dagens ekonomer till detta eller har förmåga att ta till sig ny information, därav den exploderande skuldsättningen i världen:

Måste ses!

Posted on Updated on

Presentation av Richard Werner, kort sammanfattning av innehåll: ”Where does money come from? 97% is created by banks from nothing and they decide for what purpose it can be used. How does this process work, what are the rules that govern it and what are the flaws in the theory that inform it? How can this process be controlled to reduce harm and encourage productive and environmentally sustainable development.”