hur skapas

Förklaring: Så skapas pengar

Posted on Updated on

Beskrivning: Richard Werner pratar om hur pengar skapas och hur ett hållbart penningsystem skulle kunna se ut

Annonser

Martin Wolf, Financial Times: Stop banks from creating money

Posted on