bostadsbubblan 2015 2014

Storbankerna väljer att spräcka bobubblan strax efter valet? (Reblog)

Publicerat den

Förkunskaper för att förstå argumenten i det här inlägget:
  1. Mängden nyskapade pengar styr bostadspriserna
  2. De nya pengarna skapas av storbankerna
  3. Storbankerna väljer själva hur mycket nya pengar som skall skapas
  4. Hur mycket pengar som skapas rapporteras varje månad i SCBs finansmarknadsstatistik, ligger nu vid ca 5,5%/år (motsvarar över 300 miljoner kronor per dag).
Antagande: Smärtgränsen för den svenska bostadsbubblan ligger strax under 4%/år, mer info här

Jag har tidigare försökt förutspå när bankerna låter boprisbubblan spricka och haft fel, bla bristande kunskap om var smärtgränsen för injicerad köpkraft ligger (penningmängdens/skuldmängdens ökningstakt som SCB presenterar varje månad) samt om bankernas förmåga att skapa mer pengar. Det går att gissa om när smärtgränsen nås, men så länge vi inte har kännedom om hur bankerna planerar att skapa pengar är det omöjligt att säga något. Bankerna kan, oberoende av externa faktorer, styra bostadspriserna åt vilket håll de vill och vi får leva med konsekvenserna.

Med det sagt, det finns anledning för bankirerna att välja att spräcka bubblan strax efter valet. Varför? Sprickandet av den svenska bostadsbubblan, som är den största någonsin kommer vara förödande för den svenska ekonomin, befolkningen kommer att börja ställa frågor och krav på politikerna, men då det är fyra år kvar till nästa val kommer det värsta vara över innan dess. För damage control skulle timeingen precis efter valet från bankernas perspektiv vara god.

Den stora frågan, varför vill de att bubblan ska spricka? Svaret på den här frågan beror helt på vilken bild man har av banksystemet och dess struktur. Från mitt perspektiv är det uppenbart att den ca 3 biljoner kronor stora bostadsbubblan är en medveten plan från bankerna, en plan som gått ut på att låsa in svenska folket i en obetalbar, hopplös skuldbubbla. Det finns ingen logik i att bankerna av misstag skulle ha skapat så mycket pengar och ignorerat att de inte är hållbart.

”You never let a serious crisis go to waste. And what I mean by that it’s an opportunity to do things you think you could not do before.” – Rahm Emanuel

Mao, om bankerna blåst upp bubblan medvetet är också sprickandet av bubblan en del av planen. Bankerna vet att de kommer räddas av Riksbanken eftersom det är ett av deras mandat att göra så, när de räddas och andra mindre aktörer inte gör det kan de plocka upp marknadsandelar och bli ännu större. Samtidigt kan en såpass stor kris som bostadsbubblan kommer resultera i användas för att bygga opinion, t.ex för euron, garanterat kommer denna bubbla användas för att centralisera makten.

Har bankerna redan vunnit? Nej, intresset för hur pengar skapas och vad bankerna gör har vuxit explosionsartat senaste fem åren och det finns inget som tyder på att denna trend avtar, snarare det motsatta. Samtidigt som bankernas stora dröm om centraliserad makt, världsvalutor m.m kan lyckas kortsiktigt riskerar den att dra till sig ännu mer missnöje med deras penningmaskiner och monopol i betalningssystemet. Den mest framgångsrika organisationen som vill stoppa falskmyntningen är Positive Money i UK, mer info här: http://www.positivemoney.org/

Annonser

‘Låg inflation’: Penningmängden ökar med en halv miljard kronor per dag

Publicerat den Uppdaterat den

Som tidigare har nämnts skapar det svenska banksystemet i snitt nära en halv miljard per dag just nu enligt SCBs senaste siffror, Riksbanken anser att detta är ‘låg inflation’, på gränsen till deflation (källa). De vill därför försöka få bankerna att skapa ännu mer pengar ur intet per dag så att inflationen ökar, därav den historiska sänkningen av repo-räntan. Om du tycker resonemanget ovan känns korkat så är du inte ensam, hur kan inflationen vara låg när det skapas så mycket pengar?

Det blir ännu mer förvirrat när man tar in i ekvationen att Riksbanken är oroad över de privata skuldberget. För att öka penningmängden måste skulderna öka per definition eftersom majoriteten av penningmängden skapas i samband med långivning, så Riskbanken verkar vilja minska skuldexplosionens ökningstakt samtidigt som de vill öka inflationen, denna kombination är helt omöjlig under nuvarande penningsystems design.

Hushållens skuldsättning kommer inte att minska

Publicerat den

SVD.se: Sverige uppmanas åtgärda hushållens skuldsättning

Amorteringskrav, kontantinsatser, kapitalkrav osv är politikernas försök att minska de svenska hushållens skulder, men någon minskning av skuldexplosionens ökningstakt har inte setts till, bara senaste tolv månaderna ökade skulderna med över 120 miljarder, eller nästan en halv miljard per dag. Frågan är hur skuldökningen någonsin ska minska i ett system där storbanker kan skapa pengar ur intet genom att inflatera penningmängden samtidigt som staten garanterar deras skulder eftersom ‘de är för stora för att gå i konkurs’.

Kommer de privata bankerna någonsin göra annat än att maximera vinsten för sina aktieägare? Är det inte naivt att förvänta sig att något ska förändras under detta upplägg? Om politikerna verkligen ville göra något åt saken, varför stoppar de inte bankerna från att syssla med denna typ av penningförfalskning?