Månad: juli 2014

Ingves vägrar att sköta sitt jobb, Sverige mot enorm ekonomisk kollaps

Publicerat den

Samtidigt som massmedia målar upp sin bild av situation, finns det andra sätt att se på det som sker. De privata skulderna exploderar minst sagt, men vems är felet? Är det befolkningens fel, statens, eller bankernas? I massmedia förflyttas ofta ansvaret från Riksbanken och bankerna till svenska folket, låntagarna. Men är detta verkligen rättvist?

INGVESSTEFF

I Sverige har Riksbanken monopol på att skapa pengar sedan början av 1900-talet, de har direkt ansvar för hur mycket pengar som skapas och då majoriteten av alla pengar skapas genom skuld är de också ansvariga för hur mycket skulder som skapas. Så från detta perspektiv ska de inte spela någon roll om ‘vi vägrar lyda Stefan Ingves’, han bär hela ansvaret då staten givit honom monopolet.

Istället för att sköta sitt jobb låter Riksbankschefen penningmängden öka med upp mot en halv miljard kronor varje dag som resulterar i motsvarande mängd privat skuld. Alla dessa pengar trissar upp tillgångspriser som skapar ytterligare efterfrågan på lån eftersom lånen måste täcka minskade köpkraften som inflationen skapar, skuldspiralen är oundviklig under ett sådant upplägg.

Nu med ca 30 år av detta upplägg sedan kreditavregleringen 1985 har skulderna skenat så mycket att vi inte längre pratar miljarder, vi pratar om biljoner, tusentals miljarder i privata skulder, frågan man ställer sig är, när ska Riksbanken börja ta ansvar för den svenska ekonomin, eller rättare sagt, när ska de sluta berika privata banker istället för att verka för sin arbetsgivare, skattebetalarna?

Annonser

‘Låg inflation’: Penningmängden ökar med en halv miljard kronor per dag

Publicerat den Uppdaterat den

Som tidigare har nämnts skapar det svenska banksystemet i snitt nära en halv miljard per dag just nu enligt SCBs senaste siffror, Riksbanken anser att detta är ‘låg inflation’, på gränsen till deflation (källa). De vill därför försöka få bankerna att skapa ännu mer pengar ur intet per dag så att inflationen ökar, därav den historiska sänkningen av repo-räntan. Om du tycker resonemanget ovan känns korkat så är du inte ensam, hur kan inflationen vara låg när det skapas så mycket pengar?

Det blir ännu mer förvirrat när man tar in i ekvationen att Riksbanken är oroad över de privata skuldberget. För att öka penningmängden måste skulderna öka per definition eftersom majoriteten av penningmängden skapas i samband med långivning, så Riskbanken verkar vilja minska skuldexplosionens ökningstakt samtidigt som de vill öka inflationen, denna kombination är helt omöjlig under nuvarande penningsystems design.

Hur länge till kommer bankerna tillåtas skapa pengar ur intet?

Publicerat den

Detta var ‘lite’ intressant:

58% of respondents in Switzerland is for monetary reform. (Don’t know who consulted and the context in which, apparently, it will be representative of the population)

Ge det fem år till, missnöjet med bankernas förmåga att skapa pengar ur intet växer så det knakar, nu är det bara en tidsfråga innan politikerna är tvungna att reformera systemet. Detta är en faktor som boprisspekulanterna verkar välja att ignorera trots att den riskerar att punktera boprisbubblan en gång för alla, på riktigt.

Hushållens skuldsättning kommer inte att minska

Publicerat den

SVD.se: Sverige uppmanas åtgärda hushållens skuldsättning

Amorteringskrav, kontantinsatser, kapitalkrav osv är politikernas försök att minska de svenska hushållens skulder, men någon minskning av skuldexplosionens ökningstakt har inte setts till, bara senaste tolv månaderna ökade skulderna med över 120 miljarder, eller nästan en halv miljard per dag. Frågan är hur skuldökningen någonsin ska minska i ett system där storbanker kan skapa pengar ur intet genom att inflatera penningmängden samtidigt som staten garanterar deras skulder eftersom ‘de är för stora för att gå i konkurs’.

Kommer de privata bankerna någonsin göra annat än att maximera vinsten för sina aktieägare? Är det inte naivt att förvänta sig att något ska förändras under detta upplägg? Om politikerna verkligen ville göra något åt saken, varför stoppar de inte bankerna från att syssla med denna typ av penningförfalskning?

ECB: ‘Vi kan skapa hur mycket pengar som helst ur intet’

Publicerat den

‘So ECB can create money at will. ECB can create as much debt free physical or digital cash as they want. But only big banks (tier1 banks) are allowed to get digital cash since they are the only ones holding central banks accounts. The rest of the society are force into debt to the banks since the only money (besides physical cash) the society can get hold on are the banks so called ”credit” that the banks create out of nothing and ”lend” out. So why not let ECB create debt free digital cash so that the society can pay off their the debts the banks created from nothing? The simple reason is that the banks don’t wont to lose their debts slaves.

As Fredrick Soddy, Nobel Prize winner in chemistry, put it:

”There is nothing left now for us but to get ever deeper and deeper into debt to the banking system in order to provide the increasing amounts of money the nation requires for its expansion and growth. An honest money system is the only alternative.”